Koncept i koordinacija: dr. sc. Sofija Klarin Zadravec

Dizajn i izrada mrežne stranice: Branimir Matijačić i Filip Lončar

Izrada bojanki: Maja Karić i Dragana Koljenik

Suradnici: Karolina Holub, Renata Petrušić, Darko Čižmek, Tamara Ilić-Olujić i i Maja Priselec